www.ymjm.net > 黄棘拼音

黄棘拼音

棘,jí.棘 jí ㄐㄧ01. 酸枣树,茎上多刺;泛指有刺的苗木:荆~.~手(喻事情难办).~刺.~针.02. 针形的刺:~皮动物.03. 古同“戟”,兵器.

ji 棘

棘这个字的拼音: jí 释义 :1.酸枣树,茎上多刺;泛指有刺的苗木:荆~.~手(喻事情难办).~刺.~针.2.针形的刺:~皮动物.3.古同“戟”,兵器.百科释义:“”是“刺”的本字.两个“”字并排立着,表示棘树多刺,是矮小而成丛莽的灌木.本义:丛生的小枣树

棘 拼音: jí, 笔划: 12 宋体“棘 ”字 部首: 木 五笔输入法: gmii 笔顺编号:125234125234 基本解释: 酸枣树,茎上多刺;泛指有刺的苗木:荆棘.棘手(喻事情难办).棘刺.棘针. 针形的刺:棘皮动物. 古同“戟”,兵器.

《橘颂》jú sòng 屈原 qū yuán 后皇嘉树,橘徕服兮.受命不迁,生南国兮. hòu huáng jiā shù ,jú lái fú xī .shòu mìng bú qiān ,shēng nán guó xī .深固难徙,更壹志兮.绿叶素荣,纷其可喜兮. shēn gù nán xǐ ,gèng yī zhì xī .lǜ yè sù róng ,fēn

~献(指有历史价值和参考价值的图书资料).~采(a.文辞、文艺方面的才华;b.错杂艳丽的色彩):~过饰非.14.10. 指非军事的. 记录语言的符号:~字. 掩饰薛凯文的拼音[xuē] [kǎi] [wén] 薛[xuē] 1. 文[wén] 1. 事物错综所造成的纹理或形象.

《核舟记》全文及注音如下: 明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室器皿人物,以至鸟兽木石,罔不因势象形,各具情态.尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云. (míng yǒu qí qiǎo rén yuē wáng shū yuǎn ,néng yǐ jìng cùn zhī mù ,wéi gōng sh

ji 二声刚才回答错了,这个保对,荆棘.

匈奴大入边.乃以宗正刘礼为将军,军霸<ba第四声>上;祝兹<zi第一声>侯徐厉为将军,军棘<ji第二声>门;以河内守亚夫为将军,军细柳;以备胡 上自劳军.至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑<qi第二声>送迎.已而之细柳军,军士吏<li第四

设棘 这个词拼音:[shè jí][释义] 设置障碍物,以加强警卫.

友情链接:fpbl.net | 3859.net | xmjp.net | skcj.net | clwn.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.ymjm.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ymjm.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com