www.ymjm.net > 百位数以内口算乘法

百位数以内口算乘法

2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6,1.92÷0.04=48,0.32*500=160,0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6,4÷20=0.2,3.5*200=700,1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05,0.4*0.8=0.32,4*0.25=1,0.36+1.54=2 1.01*99=99.99,4

三、两位数乘法口算 一位数乘法口算就是口诀表,在讲清算理的基础上要求背会.这里重点介绍几种两位数乘法的特殊算法.1、两个相同因数积的口算法;(平方口算法) (1)、基本数与差数之和口算法:基本数:这个数各位分别平方后,

1) 9-8+9= 2) 3-3+10= 3) 3+6-9= 4) 9-7+5= 5) 5-1+5= 6) 1+7-3= 7) 6+4-4= 8) 8-6+7= 9) 8-5+6= 10) 9-7-2= 11) 3+3= 12) 8-7+9= 13) 6-6= 14) 7-1-2= 15) 7-5+5= 16) 2+5+2= 17) 7-1+1= 18) 5-2-2= 19) 9-5-1= 20) 4+1-3= 21) 8-8+3= 22) 7-6+5= 23) 4-2

45+6+23=67+12+3=6*8=7*4=9+23+45=39+49=17+25=8*8=33+8+9=4+14+28=

1、把下面的加法算式改写成乘法算式.(1)20+20+20=60乘法算式:________(2)30+30+30+30=120乘法算式:________(3)1000+1000+1000+1000+1000+1000=

了;

5/6+7/8= 5/8+9/10= 1/3-1/5= 4/7+4/9= 6/11-3/7=3/8-3/16= 2/5+3/4= 2/3-1/4= 8/9-5/6= 2/9+1/18=2/3+1/6= 7/9-1/3= 1/7+1/8= 1/4-2/9= 7/8-6/13=2/1+32/1= 1/2+25/1= 1/6+/36-5/6= 3/9+9/4-12/9=12/6+9/3-3/9= 4/8+2/12-12/2= 1/6+78/6+4/6= 1/26+46+

100*150*240*2.525*410*10

网站地图

All rights reserved Powered by www.ymjm.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ymjm.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com